Information om fjernadgang – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

KUB > Information om fjernad...

Information om fjernadgang

Studerende

Fjernadgang betyder, at du kan få adgang til en lang række af bibliotekets elektroniske tidsskrifter, e-bøger, e-håndbøger og databaser hjemmefra eller under ophold i udlandet.

Studerende og ansatte ved Københavns Universitet, samt ansatte ved de tidligere H:S og KAS hospitaler, er berettiget til at få fjernadgang.

Regler om fjernadgang

Fjernadgang er strengt personlig og må kun benyttes i personligt studie- og forsknings øjemed. Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder (herunder hele bøger eller hele tidsskrifter), samt systematisk lagring af data er strengt forbudt.

Det er endvidere forbudt at videregive bruger-id og password (pinkode) til andre og at benytte fjernadgangen i forbindelse med anden arbejdsplads. Hvis biblioteket eller dataleverandøren opdager misbrug, vil fjernadgangen blive lukket for den pågældende. Al trafik vedrørende Fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.