26. januar 2021

Elsevieraftale 2021-24

Danmark indgår aftale om Open Access med Elsevier 

Du kan som forsker nu publicere gratis og OA i Elsevier tidsskrifter der tidligere var underlagt embargo periode / APC betaling!

Vi har taget et første skridt hen mod en mere åben adgang til danske forskningspublikationer og det skal vi knagme være stole af sammen!

Danmark har landet en aftale med Elsevier, som sikrer øjeblikkelig adgang til danske forskningspublikationer – også kaldet Open Access. Det sker uden prisstigning, uden publiceringsloft i hele aftalens løbetid og Danmark vil have permanent adgang til de publikationer de køber læseadgang til. Sådan!

Læs mere om, hvordan du som forsker kan få glæde af Elsevieraftalen