Aflevering af elektroniske specialer til biblioteket

Specialer skal afleveres i en elektronisk version til biblioteket. Det er de studerende, der har ansvar for at aflevere specialet til biblioteket. Afleveringen foregår over nettet ved at udfylde formularen Elektronisk aflevering og vedhæfte specialet, som en pdf fil. 

Specialerne skal uploades i pdf-format. Andre formater må ikke uploades. Projekterne skal kun bestå af én fil. Hvis forside, bilag eller andet findes som separate filer i f.eks. Word format, skal de inkluderes i hovedfilen før specialet uploades. Kontakt biblioteket hvis projektet består af dele som, af den ene eller den anden årsag, ikke kan konverteres sammen med hovedfilen.
 
Spørgsmål vedr. konvertering af dokumenter m.m. kontakt: Mette Jacobsen mjac@kb.dk