CSS Studiebibliotek


CSS Studiebibliotek er åbent og bemandet mandag–fredag kl. 10–15.

På Studiebiblioteket finder du din pensum litteratur.
Der er printer / scanner på biblioteket.

I forlængelse af biblioteket er der 3 stille læsesale, en avislounge, samt 4 grupperum.
Læsesale og grupperum er tilgængelige mandag-fredag kl. 8-20.

Book grupperummene online. Alle grupperum kan frit benyttes, når de ikke er booket.

Ligeledes er der skabe, som du kan låne. Kontakt medarbejderen på Studiebiblioteket.

Overblik over hvad du finder på CSS Studiebiblioteket:

  • Pensumlitteratur
  • Printer/skanner
  • Stillelæsesale
  • Avislounge
  • Grupperum
  • Skabe til udlån