Specialistklassen

Som noget helt nyt introducerede liT.house i efteråret 2018 møderækken ”Specialistklassen”, som fremover vil blive afholdt 2 gange hvert semester. I ”Specialistklassen” præsenterer 3 nyuddannede kandidater med forskellig faglig baggrund deres specialer.
Arrangementet afholdes i samarbejde med HUM-rådet. Er du selv pt. ved at skrive speciale og kunne du tænke dig at præsentere og dele resultaterne af dit arbejde med andre, så skriv til Jytte Nielsen eller snak med en af bibliotekarerne på dit lokale institutbibliotek. Alle typer af specialeemner er velkomne.

I efteråret 2018 blev den første Specialistklasse over temaet KROPPEN afholdt. Og i foråret 2019 afholdtes en Specialistklasse med temaet ZONER.
Læs mere om ”Specialistklassen” på KUB Sdr. Campus facebook side