19. januar 2021

Delvis nedlukning forlænget

Grundet nye corona-restriktioner vil biblioteket fra den 9. december kun være åbent fra 10-15, mandag til fredag. Det vil i tidsrummet fortsat være muligt at låne og aflevere materialer i informationsarealet. Men vi må desværre lukke ned for alle vores studie- og læsepladser, ligesom den faglige service vil være begrænset. Institutbibliotekerne vil være lukkede.
Se https://www.kb.dk/nyheder/coronavirus-vinteren-2021 og https://kub.ku.dk/  for mere information.

NB Hvis du har brug for en bog/trykt tidsskrift, som er semesterlitteratur, skal du kontakte Spørg Biblioteket og oplyse hvilken bog du har brug for. Så finder vi materialet frem, så du kan få det udleveret på campusbiblioteket og selv kopiere/skanne de nødvendige sider på stedet.