Forskere

Københavns Universitetsbiblioteks services til forskere er forankret i Afdelingen for Forskerservice. Afdelingen arbejder strategisk for at understøtte Københavns Universitets forsknings- og publiceringsprocesser.

Afdelingen samarbejder tæt med fakultetsbibliotekerne under Københavns Universitetsbibliotek om de fakultære forskerservice-opgaver.

Afdelingens forskerservices er opdelt i nedenstående områder:

Kontakt Afdelingen for Forskerservice

Tagensvej 14
København N
forskerservice@kb.dk