Forskere – Københavns Universitet

KUB > Brug biblioteket > Forskere

Forskere

Københavns Universitetsbiblioteks services til forskere er forankret i afdelingen KUB Forskerservice. Afdelingen arbejder strategisk for at understøtte Københavns Universitets forsknings- og publiceringsprocesser.

Afdelingen samarbejder tæt med fakultetsbibliotekerne under Københavns Universitetsbibliotek om de fakultære forskerservice-opgaver.

Afdelingens forskerservices er opdelt i nedenstående områder: