Bibliometri

Afdelingen for Forskerservice vejleder forskere, ledelse og administration på Københavns Universitet i bibliometri og udfører bibliometriske analyser for KU. Bibliometri er kvantitativ forskningsevaluering, hvor man analysere publikationer og citationer. Bibliometri omfatter både simple indikatorer, fx antal publikationer, og komplekse netværksanalyser.

Servicen inkluderer:

  • Vejledning i bibliometri til forskningsansøgninger og bibliometriske profiler til CV’er
  • Vejledning i bibliometriske databaser og bibliometriske indikatorer
  • Vejledning i ansvarlig brug af bibliometri
  • Vejledning i altmetri
  • Udførelse af bibliometriske analyser (Større opgaver udføres mod betaling)


Besøg Forskningsportalen for yderligere information om bibliometri.