CURIS-registrering

Afdelingen for Forskerservice tilbyder rådgivning og vejledning i brugen af CURIS og hvordan man som forsker kan styrke synligheden og dokumentationen af sin forskning og forskeraktiviteter.

Hvad er CURIS?

CURIS er en database over publikationer udgivet af forskere ansat på Københavns Universitet. CURIS bruges også til at registrere aktiviteter og udforme et CV. Publikationer, aktiviteter og CV'er registrerede i CURIS, bruges til forskernes webprofiler, som vises på Find en forsker.

Alle ansatte skal sikre, at deres publikationer bliver registreret i CURIS. Hvis du er i tvivl, om hvad du skal gøre, kan du kontakte din fakultets- eller institut-kontaktperson via linket forneden. 

Eksterne publikationer:

Hvis en forsker ønsker, at publikationer, som er forfattet i forbindelse med ansættelse på et andet universitet, skal fremgå af deres publikationslisten, er det muligt at registrere disse publikationer som ”eksterne publikationer” i CURIS.

Disse publikationer skal registreres med omhu, og må IKKE registreres som interne KU-publikationer, da de vil fejlagtigt tælle med i KUs samlede statistik. Registrering af eksterne publikationer kan udføres både manuelt eller ud fra import af data fra andre kilder. Se vejledning her.

ORCID:

Det er muligt at overføre publikationer automatisk fra CURIS til ORCID. Se vejledning her.

Besøg Forskningsportalen for yderligere support.