eLearning course about research data management

eLearning-kursus om forskningsdata-management. Kurset er målrettet forskere, ph.d.-studerende og forskerstøtter og består af tre moduler af 20 minutters varighed: 

  1. Introduction
  2. FAIR Principles
  3. Data Management Plans.

Læs mere og tag kurset på kursus-siden