Ophavsret

Afdelingen for Forskerservice vejleder forskere om ophavsret og brugen af Creative Commons licenser i forbindelse med publicering og formidling af forskning og forskningsdata . Servicen vejleder bl.a. i følgende områder:

  • Rettighedsoverdragelse ved indgåelse af forlagskontrakter (Copyright Transfer Agreements)
  • Ophavsret i henhold til open access-publicering
  • Anvendelse af ophavsretsbeskyttede værker og ressourcer
  • Brugen af Creative Commons-licenser ved publicering, og brugen af ressourcer licenseret med Creative Commons
  • Vejledning i Copydans licenser i forbindelse med forskning og undervisning


Besøg Forskningsportalen for yderligere support.

For vejledning i Copydans licenser, besøg Ophavsret for undervisere