Forskere – Københavns Universitet

KUB > Forskere

Københavns Universitetsbiblioteks Forskerservice (KUB Forskerservice)

Københavns Universitetsbiblioteks Forskerservice (KUB Forskerservice) er en tværgående afdeling, der understøtter Københavns Universitets forsknings- og publiceringsprocesser. Afdelingen arbejder tværfakultært og samarbejder tæt med KUB’s fakultetsbiblioteker og understøtter fakultetsbibliotekernes lokale forskerservice-opgaver.

Afdelingens forskerservices er opdelt i følgende områder (log ind på Forskningsportalen nederst for yderligere hjælp og vejledning):

Forskningsregistrering
Rådgivning og vejledning i forskningsregistrering i CURIS, der har til formål at styrke synligheden og dokumentationen af Københavns Universitets forskningsproduktion og forskeraktiviteter

Open Access
Information og rådgivning om Open Access-publicering, herunder publiceringstyper, tidsskrifter, publiceringsgebyrer (APC) og rabatordninger

Rettigheder og licenser
Vejledning i overdragelse og fordeling af ophavsretsrettigheder ved indgåelse af forlagsaftaler, samt rådgivning om licensering af publiceringer, f.eks. Creative Commons-licensering, og brugen af licenserede publikationer

DMPonline
Arbejder med at styrke forskernes data-awareness og forskningsdatas livscyklus i form af værktøjet til datamanagement-planer, DMPonline

Tekstlighedsscreening
Undersøger universitetets ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser for tekstlige sammenfald med formålet at fastholde universitetets videnskabelige niveau og omdømme

Bibliometri
Arbejder for en stadig styrkelse af forskernes kendskab til de bibliometriske indikatorer som led i evalueringen af forskningen

Kurser for forskere og ph.d.-studerende
Udbyder kurser og undervisning til forskere og ph.d.-studerende, der understøtter deres forsknings- og publiceringsaktiviteter

Kontakt KUB Forskerservice

Nørre Allé 49
København N
forskerservice@kb.dk