KUBIS Årsberetning 2011 – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > KUBIS Årsberetning 2011

24. august 2012

KUBIS Årsberetning 2011

KUBIS Årsberetning for 2011 er nu udkommet. Den omfatter hovedafsnit om Service, Ressourcer, Udvikling, Kvalitet, Organisation og det vigtigste nyt fra KUBIS-bibliotekerne.

Følgende fremgår af beretningen:

Service
Benyttelsen af bibliotekets videnressourcer har aldrig været højere: 11.039.307 benyttelsesenheder i 2011. Der sker løbende en markant forskydning fra trykte til digitale ressourcer.

Studiemiljøerne er særdeles velbesøgte – også her mere end nogensinde - med 1.509.510 fysiske besøg i 2011. Hertil kommer 1.520.533 virtuelle besøg på bibliotekernes hjemmesider.

De personlige vejledningsfunktioner benyttes livligt (min. 178.650 personlige servicekontakter i 2011, excl. udlån), og ca 1/4 af universitetets studerende har deltaget i bibliotekernes brugerundervisning.

Kvalitet
Brugerne er generelt tilfredse med service: 96% meget tilfredse eller tilfredse i 2011-brugerundersøgelsen.

Der udestår dog stadig kvalitetsproblemer, som biblioteket skal arbejde med, primært vedrørende driftsstabilitet for apparatur og udstyr i publikumsområderne, og brugbarheden af discovery-systemet (Rex/Primo).

Hele årsberetningen (word-fil)