Samarbejdsaftale mellem ToRS (HUM) og KUBIS – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Samarbejdsaftale melle...

15. februar 2010

Samarbejdsaftale mellem ToRS (HUM) og KUBIS

1: Informationsspecialist med ledelsesmæssige opgaver ved ToRS

Ifølge en netop indgået aftale mellem Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og KUBIS/KB vil KUBIS/KB stille en informationsspecialist med ledelsesmæssige funktioner til rådighed for instituttet fra 1. maj 2010. Informationsspecialisten refererer til fakultetsbibliotekaren ved Det Humanistiske Fakultetsbibliotek.

Ud over at have ansvaret for afdelingsbibliotekerne i Snorresgade (Carsten Niebuhr Afdelingen og Østeuropæisk Afdeling) får informationsspecialisten til opgave at koordinere instituttets samlede biblioteksfunktion. Idag består denne foruden af bibliotekerne i Snorresgade også af afdelingsbiblioteker i Strandgade, Leifsgade og på Artillerivej. Disse skal samles i et fælles videncenter i Njalsgade når KUA2 efter planen står klar i 2013.

2: Udvikling af digitale biblioteksfunktioner ved ToRS

Det er aftalt at KUBIS/KB understøtter udviklingen af digitale biblioteksfunktioner ved ToRS. Disse vedrører anvendelse af e-bogslæseapparater i forskning og undervisning, supportering af instituttets læringsplatform med e-ressourcer samt etablering af et pilotprojekt med tilgængeliggørelse af arkæologiske forskningsdata.

Se aftalen(pdf)

Fakultetsbibliotekar Hans Kristian Mikkelsen
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek