God forskning kræver gode biblioteker – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > God forskning kræver g...

10. februar 2010

God forskning kræver gode biblioteker

Forskningssektoren er under forandring. I disse år opstår der nye måder at forske på. Forskerne arbejder i højere grad end før tværfagligt og i teams, kommunikerer deres viden ud og anvender nye teknologier i deres arbejde.

Forskning var oprindeligt organiseret omkring biblioteket. Det er den ikke længere. Betyder det så, at bibliotekerne har udspillet deres rolle i at understøtte forskningen, nu hvor Internettet siges at have gjort al viden tilgængelig?
 
Svaret er nej. Det har tværtimod skabt nye roller og muligheder for bibliotekerne, der nu som en aktiv medspiller til bl.a. at understøtte forskningsprocessen og formidle forskningen i en hidtil uset grad. Det viser en ny rapport, som offentliggøres i dag.
 
Det er Hans Siggaard Jensen, professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og medejer af The Lime Guild A/S, som står bag rapporten ”The Future of Research and the Research Library”. Rapporten er bestilt af DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.
 
Rapporten opstiller en række udfordringer og scenarier for fremtidens forskningsbibliotek. Bibliotekerne skal altså foretage en række strategiske valg for deres fremtid. Skal biblioteket f.eks. bevare sin traditionelle rolle, eller kunne det fx blive en slags videncenter for forskning og læring?
 
Hans Siggaard udtaler:
”Forskningsbibliotekets opdeling af viden spillede i flere hundrede år en vigtig rolle for opdelingen af forskningen i særskilte discipliner. Biblioteket var dog samtidig stedet, hvor man fik overblik over den samlede viden på tværs af alle områderne.
 
I dag organiseres forskningen efter andre principper, og biblioteket er ikke længere omdrejningspunktet. For mange forskningsområder har biblioteket i stedet fået en anden rolle som medspiller, der understøtter både selve forskningsprocessen og den løbende formidling af forskningen. Dermed kommer biblioteket tættere på forskeren. Udviklingen betyder, at forskningsbibliotekerne skal træffe flere strategiske valg og prioritere mellem forskellige roller og forskningsområder. Rapporten forsøger at belyse disse valg”, fortæller professoren.
 
Perspektiver og fremtidsscenarier
Rapporten giver bud på en række udfordringer, men ingen endelige svar og slår fast, at forskningsbibliotekerne kan få en nøglerolle. Det kræver dog, at de er imødekommende og skaber de services, som forskerne og de studerende har brug for.
 
Resume og hele rapporten ”The Future of Research and the Research Library” (pdf-fil). 
 
Yderligere oplysninger:
Professor Hans Siggaard Jensen, The Lime Guild,
Tlf. 4041 4593, mail: hsj@dpu.dk
 
Vicedirektør Bo Öhrström, Styrelsen for Bibliotek og Medier, DEFF-sekretariatet,
Tlf. 2125 3373, mail: boe@bibliotekogmedier.dk