Der er penge at hente i Open Access – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Der er penge at hente ...

13. august 2010

Der er penge at hente i Open Access

En ny rapport fra Victoria University i Australien af økonom og professor John Houghton med titlen “Economic and Social  Returns on Investment in Open Archiving Publicly Funded Research Outputs” (pdf-fil) konkluderer at det amerikanske samfund vil kunne tjene 100 mia. dollars fordelt på 30 år – svarende til 5 gange udgifterne – ved at indføre Open Access-publicering.

Rapporten har pustet til ilden i en i forvejen ophedet debat i den amerikanske kongres, nærmere bestemt Repræsentanternes Hus. Et fremsat lovforslag  vil gøre al offentligt støttet forskning Open Access.

Kravet skulle gøres gældende gennem de store forskningsfonde. I amerikanske termer er det fonde med et forskningsbudget på over 100 millioner dollar – og det inkluderer således The National Science Foundation, Centers for Disease Control and Prevention og andre. Loven ville, hvis den bliver indført, forpligte forfatterne til at lægge deres artikler med åben adgang mindst et halvt år efter publicering og forpligte forlagene til at acceptere det.

Dermed går forslaget videre end beslutningen fra 2008, hvor National Institutes of Health pålagde forfatterne at lægge deres NIH-støttede artikler i PubMed Central senest efter 1 år.

Hele rapporten som pdf-fil.