Humaniora og online-publicering – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Humaniora og online-pu...

23. april 2010

Humaniora og online-publicering

Gunner Lind (Saxo) og Catharina Raudvere (ToRS) har sammen skrevet en kort rapport til Det Humanistiske Fakultet, om ”Humaniora og online publicering”. Rapporten udgør en skitse af situationen for Det humanistiske Fakultet, og for de humanistiske forskere, der er stillet over for en overgang fra tryk til online publicering. Dette mærkes, på nogle punkter, som et pres for en hurtigere overgang.

Rapporten har tre dele beskriver hvad ændringerne består i, hvad de forskerne har brug for, samt stiller forslag til, hvad institutionen (inkl. bibliotekerne) kan gøre.

Iflg. Lind og Raudvere, har publikationsprocessen de sidste 15-20 år har været elektronisk, bortset fra det sidste led, formidlingsleddet hos forlag, boghandlere og biblioteker. Princippet i online publicering er derimod, at man udskyder eller helt udelader at producere en version på papir. Læseren får adgang til teksten via internettet, og kan så selv vurdere, om han/hun ønsker en papirversion. Papirversionen vil blive brugt til bekvem læsning, og så ofte kasseret.

Rapport gennemgår blandt andet fordele og ulemper, ved overgangen til online publicering, og taler om Open Access kontra den traditionelle økonomiske model for elektronisk publicering (licens-modellen): De, der har stiftet bekendtskab med Open Access, vil bemærke, at rapporten anvender en lidt anden sprogbrug, end den sædvanlige (den betegner fx al Open Access-publicering som ”grøn”).

Rapporten hævder, at ved online publicering, vil biblioteket/boghandelen altid have et eksemplar til øjeblikkelig levering, hvor som helst, samt at langtidsopbevaring af filer stiller større krav end opbevaring af papir, til de kulturbevarende institutioners kompetence og stabilitet.

Mht. de humanistiske forskeres behov, mener rapportens forfattere bl.a., at de skal kunne orientere sig i en ny publikationsverden, så de vælger gode løsninger for sig selv som forfattere og evt. som redaktører. I den henseende er det fx Det humanistiske Fakultets opgave, at sikre oplysning, retningslinjer, omstilling, og fornuftig forskningsevaluering. I rapportens øjne er ”Den vigtigste partner [...] uden tvivl […] KUBIS, som allerede har meget kompetence.”

Rapportens konkrete anbefalinger eksempelvis, at Det humanistiske Fakultet, ”i samarbejde med KUBIS arbejde for, at der bliver dannet første klasses ’grønne’ publikationskanaler for københavnsk og dansk humaniora.”

Læs rapporten (pdf)