Ny chef for KUBIS er udnævnt – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Ny chef for KUBIS er u...

13. maj 2015

Ny chef for KUBIS er udnævnt

Det er mig en stor glæde at kunne meddele, at souschef for KUBIS, Kira Stine Hansen af Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek er udnævnt til chef for KUBIS med virkning fra 1. august 2015.

De to institutioner har i dag udsendt denne pressemeddelelse i anledning af udnævnelsen.

Om ansættelsesprocessen

Stillingen som vicedirektør, universitetsbibliotekar har været opslået to gange henholdsvis i januar og i april 2015 i følgende elektroniske medier: KB’s intranet, www.kb.dk, www.job-i-staten.dk, Jobnet, Magisterjob, Bibliotekarjob, Jobunivers (DJØF), Kulturministeriets hjemmeside samt ved genopslag på Mercuri Urvals portal og i følgende fysiske medier: Politiken og Berlingske Tidende. 

Ved udløbet af genopslaget den 19. april 2015 var der indkommet i alt 22 ansøgninger. Disse ansøgninger er blevet behandlet i ansættelsesudvalget, der har bestået af følgende medlemmer:

Direktør Erland Kolding Nielsen, KB
Universitetsdirektør Jørgen Honoré, KU
Administrationschef Bodil Henriksen, KB
Fakultetsbibliotekar Christian Ulrik Laursen, KB
Tillidsrepræsentant Jette Fugl, BF KU
Tillidsrepræsentant og næstformand i Samarbejdsudvalget Mette Colding Dahl, KB

Chefkonsulent Susanne Bentkjær, Mercuri Urval, har været tilforordnet ansættelsesudvalget fra anden halvdel af februar 2015.

Der har været gennemført to samtalerunder og derimellem har 3 af de 22 ansøgere gennemgået et omfattende test- og samtaleprogram hos Mercuri Urval.

Denne omfattende rekrutteringsproces førte frem til, at ansættelsesudvalget i enighed besluttede at pege på Kira Stine Hansen til ansættelse i stillingen som vicedirektør/universitetsbibliotekar.

Med venlig hilsen
Erland Kolding Nielsen