Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket sammenlægges – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Det Kongelige Bibliote...

22. november 2016

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket sammenlægges

Fra den 1. januar 2017 sammenlægges Det Kongelige Bibliotek med Statsbiblioteket i Århus og bliver et samlet dansk nationalbibliotek.

De to universitetsbiblioteker, KUB og AU Library, bliver også en del af den nye sammenlægning, der får navnet Det Kongelige Bibliotek.

Sammenlægningen af Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek skal også fremtidssikre betjeningen af Københavns Universitet og Aarhus Universitet på højeste niveau og skal ses en naturlig konsekvens af den gennemgribende digitalisering, der har præget forskningsbiblioteksområdet igennem det seneste årti.

Sagt med andre ord, vi samler kræfterne.

Umiddelbart fortsætter de to universitetsbiblioteker som hidtil, og vi vil bestræbe os på at holde serviceniveauet helt i top, vi får bare en anden "indpakning" efter nytår.

Link: Danmark får et samlet Nationalbibliotek (Pressemeddelelse fra Kulturministeriet)