NIAS i REX – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > NIAS i REX

01. september 2010

NIAS i REX

NIAS Linc: biblioteket for Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) er nu søgbar i REX.

Det betyder at du fra ét sted: REX kan lave en bredere søgning på dit emne eller en forfatter, og finde alt hvad der er relevant i både Det Kongelige Bibliotek og KUBIS' samlinger (inklusiv institutbibliotekerne der kom med i REX sidste år),
samt nu også NIAS´ asienmaterialer.

Du har også mulighed for at afgrænse og kun vælge "Nias" i samlingsmenuen.

NIAS indgår samtidig i KUBIS-samarbejdet omkring afhentning af materialer. Du vil
fremover kunne vælge at bestille NIAS materialer og afhente dem på alle fakultetsbiblioteker og Diamenten.

Dvs. studerende skal ikke bevæge sig flere steder for at afhente materialer og forskere kan selvfølgelig fortsat få udbragt bestilte materialer.
(Dog er det fortsat nødvendigt at møde op fysisk, når institutbiblioteksmaterialer ønskes udlånt, hvor dette er muligt)

Samarbejdet med NIAS Linc betyder også mere service til dig i flere grænseflader.
NIAS Linc informationsspecialisterne i asienområdet vil være et træffe på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek hver fredag kl. 14-16 og de stiller deres ekspertise til rådighed i Spørg Biblioteket henvendelser mm. Det mangeårige samarbejde med Det Kongelige Biblioteks Center for Orientalia vil også fortsætte.

NIAS Linc biblioteket vil nogle år endnu have adresse i Leifsgade 33 på Islands Brygge, hvor du fortsat er meget velkommen.