Ny rapport om Open Science fra JISC – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Ny rapport om Open Sci...

12. november 2009

Ny rapport om Open Science fra JISC

JISC (Joint Information Systems Committee) har publiceret en rapport med titlen "Open Science at Web-Scale". Formålet med rapporten er at bidrage til debat om emnet både i Storbritannien og globalt, og er blevet til gennem litteraturstudier, diskussioner i sociale netværk, og via konsultation med aktører på området. Rapporten tegner et spændende billede af hvordan forskningen på mange områder kan udvikle sig til at inddrage flere forskellige resurser og personer med mange forskellige baggrunde og kompetencer for at kunne udnytte det potentiale, der ligger i moderne dataindsamling og -processering.

Rapporten konkluderer bl.a. at:

  • "Available evidence suggests that transparent data sharing and data re-use are far from commonplace. The peer production approaches to data curation[ ...] offer considerable promise as scalable models which could be migrated to other disciplines. The more radical open notebook science methodologies are currently on the "fringe" and it is not clear whether uptake and adoption will grow in other disciplines and contexts."
  • "Whilst there are established exemplars of effective citizen science, this model may be more suited to certain domains and types of research. However, the growth of mobile phone use in citizen journalism and the continuously enriched functionality of mobile devices, suggest that there is great potential for more participatory methodologies to benefit scientific research, though some privacy and legislative issues remain unanswered."
  • "The role of the library and information service is critical. Libraries can lead the provision of advocacy services for data curation to support the research agenda. They should be fully-integrated partners in the team."

Dette sidste punkt er særligt interessant for KUBIS, og om universitetsbibliotekerne skriver rapporten bl.a. også: "University Librarians and Directors of Information Services are very well-placed to demonstrate leadership for research data management within higher education institutions. Frequently they are in the institution Senior Management Team (SMT); they are able to advise the Vice-Chancellor or Principal of the strategic imperative for effective research data management; they may work closely with the PVC or VP Research on data policy development and they can liaise with IT Directors on the provision of data storage infrastructure. Furthermore, librarians are able to provide a co-ordination role for faculty data audits; they can raise awareness and carry out advocacy work through workshops, promoting best practice approaches and advising on curation lifecycle management. Finally they can deliver new support services to the local research community."

Rapporten indfører en række nye begreber, så som "folkevidenskab". Dette kendes eksempelvis fra projekter som SETI@home, hvor almindelige menneskers computere foretager de beregninger, der skal til for at kunne analysere de data forskerne har indsamlet. Begrebet omfatter også projekter, hvor mennesker uden videnskabelig uddannelse deltager på anden vis, fx ved at observere eller måle. Rapporten nævner GalaxyZoo som eksempel på frivillig amatørinddragelse i forskning.

Udgangspunktet for rapporten er at der i forskningen bliver genereret flere og flere data i digital form. Dette giver forskerne flere muligheder for at analysere, men også flere problemer i form af at skulle håndtere disse store mængder af data. Dette fænomen kaldes "The Data Deluge" - "Dataoversvømmelsen". Samtidig har den tekniske udvikling ført til stadigt hurtigere internetforbindelser og flere og flere mennesker anvender dette hurtige net på nye måder. Anvendelsen af Internet har ændret sig i retning af større grad af brugerdeltagelse og brugergenereret indhold og det vil forskerne kunne udnytte: " Both the massively parallel computation-centric and participative crowd-centric models allow us to tackle societal and computational problems and research challenges, which are beyond the capacity of a single individual or machine, or one research group or discrete network".

Ved "Open Science" forstår rapportens forfatter, Dr. Liz Lyon bl.a. følgende: "Open Science encompasses the ideals of transparent working practices across all of the life-science domains, to share and further scientific knowledge. It can also be thought of to include the complete and persistent access to the original data from which knowledge and conclusions have been extracted. From the initial observations recorded in a lab-book to the peer-reviewed conclusions of a journal article".

Der er således lagt op til debat om emnet "Åben forskning" og dets anvendelsesmuligheder.

Hele rapporten (pdf)

Asger V. Larsen og Bertil F. Dorch, KUBIS Videncenter for videnskabelig kommunikation