Pdf-filer leveres hurtigt – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Pdf-filer leveres hurtigt

26. april 2011

Pdf-filer leveres hurtigt

Har du behov for en artikel fra et af KUBIS’ trykte tidsskrifter, behøver du ikke at vente på at få hele tidsskriftet.

Hvis du bestiller kopier fra de ca. 50.000 trykte tidsskrifter, som er omfattet af aftalen med CopyDan, får du, hvis du har oplyst din e-mailadresse, leveret disse som pdf-fil via din mail.

Hvordan afgives bestillingen:
Når du i Rex har fundet et tidsskrift, kan du bestille artiklen, hvis der i bestillingsbilledet i Rex vises ”Kopi/pdf”. Du  skal klikke på dette og i notefeltet anføre artikel og sidetal.

Leveringstid:
Samme dag, hvis bestillingen er afgivet inden kl. 7 om morgenen.. Denne  service er gratis for ansatte og studerende ved Københavns Universitet, for privatpersoner og for folke- og forskningsbiblioteker i Danmark.

Læs nærmere om reglerne fra Copy-Dan vedrørende kopiering: http://www.bs.dk/publikationer/andre/copydan/html/entire_publication.htm
(Bemærk at iflg. disse er det ikke tilladt at sende artiklerne som pdf-filer, såfremt de findes elektronisk)

Papir-kopi:
Hvis du ikke har oplyst en e-mailadresse eller hvis der er problemer med levering pr. mail, fremsendes papirkopi mod betaling. EAN nummer skal opgives for hospitalslånere og offentlige institutioner.

Særlige forhold:
Ældre tidsskrifter, som på grund af størrelse og skrøbelighed kræver en mere skånsom kopiering, kan leveres som pdf-filer eller i papirform, men mod betaling gældende for alle brugere.

Bemærk at denne service kun omfatter artikler fra tidsskrifter. Kopier fra bøger leveres efter gældende prisblad. Se prisbladet for kopier/artikler bestilt fra Det Kongelige Bibliotek og KUBIS: https://www.kb.dk/da/priser/prisliste/index.html