Phd-studerende og litteratursøgning – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Phd-studerende og litt...

01. oktober 2009

Phd-studerende og litteratursøgning

Phd-studerende er vigtige brugere af universitetsbiblioteker. Ved at udbygge bibliotekets forståelse for og services til phd-studerende, kan bibliotekets partnerskab forbedres, både til de studerende og til de fremtidige forskere.

I et samarbejde med Universitets Bibliotek Oslo og Universitäts Bibliotek Wien, er KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation i færd med et projekt til at afdække phd-studerendes informationsadfærd og behov fra universitetsbibliotekerne. I den forbindelse er der nyligt kommet et litteraturstudie som opstart til en spørgeskema-runde og senere interview-forløb.

Litteraturstudiet er bygget over de nyeste, store internationale rapporter over informationsadfærd hos studerende, phd-studerende og forskere. Dette nye studie vil udbygge disse tidligere ved i højere grad at afdække forskelle i behov fagene imellem.