Rabat på publicering - BioMed Central og SpringerOpen – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Rabat på publicering -...

29. august 2013

Rabat på publicering - BioMed Central og SpringerOpen

Som en forsøgsordning har KUBIS tegnet medlemskab af Open Access-forlaget BioMed Central på vegne af KU’s våde fakulteter (SUND + SCIENCE).

Det betyder, at forskere ved SUND og SCIENCE er berettigede til en rabat på publiceringsgebyret, ved publicering i tidsskrifter fra BioMed Central og SpringerOpen. Rabatten udgør 15 % og der er tale om såkaldt Supporter Membership.

BioMed Central og SpringerOpen udgiver til sammen over 250 peer-reviewed tidsskrifter, hovedsageligt inden for biologi og medicin, men SpringerOpen publicerer også tidsskrifter inden for en lang række andre emner.

Alle de omfattede tidsskrifter er Open Access, dvs. gratis at læse, uden abonnement, men er omfattet af et publiceringsgebyr, en såkaldt Article Processing Cost, der varierer mellem $135 og $2900 for de tidsskrifter, der er omfattet af ordningen. Artiklerne udgives under en Creative Commons-licens, der sikre, at forfatteren beholder du copyright til det publicerede materiale.

Medlemskabet administreres af KUBIS, som led i bibliotekets forskerservice. Efter forsøgsperioden vil ordningen blive evalueret, med henblik på at udvikle den for forskerne nemmest og billigst mulige adgang til at publicere i Gyldne Open Access-tidsskrifter.

Rabatten opnås automatisk, ved at den forsker der er corresponding author, angiver sit KU-tilhørsforhold i forbindelse med submission af artiklen til det relevante tidsskrift.
Forsøgsordningen løber fra 1. september 2013 til 30. august 2014, hvorefter der tages stilling til det videre forløb.

Om fondskrav og Open Access
I 2012 vedtog de offentlige danske forskningsråd en fælles Open Access-politik, der betyder, at videnskabelige publikationer, der er resultatet af hel eller delvis finansiering af forskningsråd og fonde, bevilget fra og med 2013 skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det. Kravet om publicering via Open Access kan opfyldes ved, at bevillingshaver publicerer i et Open Access-tidsskrift, det vil sige fx tidsskrifter der er omfattet af ovennævnte forsøgsordning.

Open Access på Københavns Universitet
På Københavns Universitet opfordres forskere til at gøre sin forskning tilgængelig som Open Access i CURIS. Det er dog op til den enkelte forsker at afgøre, hvilke medier man vil publicere i. Opfordringen til at offentliggøre forskningsresultater som Open Access i CURIS blokerer derfor ikke for, at forskere kan publicere i tidsskrifter der ikke tillader Open Access-publicering – eller i Open Access-tidsskrifter.

Kontakt:
Yderligere information om Open Access findes på KU’s Forskerportal: http://intranet.ku.dk/forskning

Spørgsmål til omtalte ordning kan sendes til KUBIS på forskerservice@kb.dk

Links: