Primærdata og samfundsvidenskab – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Primærdata og samfunds...

02. februar 2010

Primærdata og samfundsvidenskab

På det samfundsvidenskabelige område er primærdata mangfoldige – både med hensyn til indhold, anvendelse, mængde og formater.

Forskerne har brug for opbevaring af data et sikkert sted, med adgang over længere tid. Set i relation til bibliotekets kompetencer forekommer det oplagt at sætte konkrete pilotprojekter i værk på området ”bevaring og personlig adgang til data”.
 
Dette konkluderer en rapport lavet af KUBIS Videncenter. Undersøgelserne viser, at de elektroniske data, der indsamles og opbevares lokalt af forskere, især stammer fra spørgeskemaer, tests, interviews og observationer.

Hovedparten af data har en kvalitativ karakter, og data opbevares på PC’er eller fællesdrev – og i mange tilfælde uden effektiv eller velorganiseret backup. En del data er personfølsomme og nogle data indsamles og/eller opbevares af eller i samarbejde med eksterne institutioner, eksempelvis Dansk Data Arkiv.

Den lokale behandling af data sker gennem anvendelse af mangeartet software – og support i forbindelse med disse programmer er enten i høj grad overladt til forskerne selv, eller præget af tilfældige personlige relationer; hele processen forekommer uigennemskuelig og uoverkommelig for flere forskere.

Nogle forskere udveksler og deler kun bearbejdede data, mens andre også udveksler og deler rådata. Udvekslingen sker normalt via e-mails – hvis der ikke er tale om direkte download fra en central institution. Virtuelle netværk benyttes ikke eller kun lidt.

Læs hele rapporten (pdf-fil)