Science Commons – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Science Commons

05. marts 2010

Science Commons

Science Commons er et Creative Commons projekt, der har til formål at speede forskningsprocesserne op ved at:

  • hjælpe forskerne med at åbne for deres data, så de kan genbruges af andre, bl.a. ved hjælp af udvikling af nye licenser
  • tilgængeliggøre forskningsmaterialer, så andre forskere på en automatiseret måde kan replicere, verificere og bygge videre på dem
  • hjælpe forskerne med at finde, bruge og analysere data fra forskelligartede kilder ved at markere og integrere dem via et standardiseret computer-sprog.

"- but there are also huge amounts of data that do not need to be kept behind walls. And few organizations seem to be aware that by making their data available under a Creative Commons license ... they can stipulate both rights and credits for the reuse of data, while allowing its uninterrupted access by machines."
Nature vol 438, december 2005

Det er med andre ord et forsøg på at skabe en teknisk, juridisk og politisk infrastruktur til udveksling, integrering og genbrug af forskningsresultater på en måde, så forskningen bliver mere effektiv, samtidig med at der bliver taget hensyn til forskernes rettigheder. Sigtet er et interdisciplinært og multinationalt system og skal involvere både offentlige og private initiativer.

Eksempler på dette initiativ er deres Biological Materials Transfer Project.  Det har været opfattelsen i offentligheden, at bl.a. patenter på biologiske materialer var med til at nedsætte forskningshastigheden inden for fx medicin.

De lovmæssige hindringer har dog vist sig at være mindre end først antaget. Udviklingen af celle-linjer, antistoffer eller tilsvarende er dyrt og tidskrævende og udsat for effektive beskyttelsesmekanismer, men ved at anvende de rette kontrakter mellem parterne (en creative commons for biologisk materiale), hjælpe med retslige omkostninger i forbindelse med overførsel og få de forhandlinger på plads som går forud, kan Science Commons facilitere en hurtigere udveksling af biologisk materiale mellem forskellige forskningsinstitutioner – på tværs af institutioner, sektorer og lande.

Partnerne bag projektet er en række OA- og konventionelle forlag, som BioMed Central , Hindawi og PLoS.