Studiemiljøpris 2017 – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Studiemiljøpris 2017

01. maj 2017

Studiemiljøpris 2017

I forbindelse med Campusdagen på CSS den 28. april blev Studiemiljøprisen uddelt for første gang.

Prisen er indstiftet af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og SAMF-rådet og har til formål, at hylde gode studenterdrevne aktiviteter der er med til at skabe et bedre studiemiljø på campus og inspirere andre til også at give den en skalle for fælleskabet. 

Blandt de mange indstillinger der var kommet fra studerende og ansatte var følende tre nominerede til Studiemiljøprisen 2017:

Jacques D: Blev omtalt som den misforståede dreng i klassen, som har udviklet sig til ikke blot at være studiecafé, til at ville forbedre studiemiljøet på hele SAMF, blandt andet ved at bestyrelsen fra sidste år og i år har været primus motor for afholdelse af CSS Campusdag, og støttet andre foreninger på CSS økonomisk i krisetider. De udarbejder i øjeblikket også en hjemmeside som blå bog over statskundskabs vidtrækkende foreninger. Indstilleren vil gerne give JacquesD et stort skulderklap for deres fantastiske arbejde!

Pedalarmen: I Pedalarmen mødes studerende på tværs af studieretninger omkring kædesmøring, udlån af reservecykler og cykelslangelapning. Det er blandt andet beskrevet som et rum med et meningsfuldt temposkift, et rum der skaber bånd på tværs af studieretninger, et rum med et læringspotentiale og en hjælpende ånd og ikke mindst som et rum, der er alt andet end studierelevant og fagligt. Indstilleren mener, at netop det, er stedets force.

Pseudoøvelsestimer: På Sociologi har en gruppe af ældre studerende trodset besparelser og har næsten hver onsdag frivilligt faciliteret pseudoøvelsestimer i forlængelse af faget Almen sociologi I og II. Disse er desværre blevet sparet væk. Timerne er ikke mindst vigtige fordi de er med til at styrke de 2. semesterstuderendes sociologiske faglighed, men også fordi det er med til at skabe bedre sociale relationer, både på årgangen, og årgangene imellem. 2. semester på sociologi takker for den hjælpende hånd!

Og den første vinder af Studiemiljøprisen 2017 blev… Pedalarmen!

Med den store ære følger en check på 10.000 kr der skal bruges til nye aktiviteter til gavn for studiemiljøet på campus.

Stort tillykke til Pedalarmen og tak til alle der gør noget godt for væres fælles studiemiljø.