Peer-review, hurtig adgang til publikationer og manglende koordinering af data – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > Peer-review, hurtig ad...

10. februar 2010

Peer-review, hurtig adgang til publikationer og manglende koordinering af data

Peer-review vil vedblive med at være af største vigtighed for forskernes karrierer i fremtiden, hvilket også gælder evnen til at tiltrække ekstern finansiering.

Det hurtige adgang til publikationer – som man fx kan opnå via Open Access – er vigtig i flere grene af videnskaberne, men ikke i alle; eksempelvis vil historikere og arkæologer (for det meste), helst holde kortene tæt på kroppen, indtil deres ideer er helt gennemarbejdede – hvilket kan tage mange år.

Og hvor de fleste akademikere mener at deling af videnskabelige data i princippet er vigtigt, så foregår dette ofte på en meget ukoordineret facon (som også vort eget KUBIS-projekt om Samfundsvidenskabelige Primærdata fandt).

Center for Studies in Higher Education ved Berkeley har gennemført et større studium af akademikernes værdisæt og behov inden for syv forskellige discipliner: Arkæologi, astrofysik, biologi, økonomi, historie, musik og politologi (i USA). Hovedforfatteren bag studiet er Diane Harley, der holdt foredrag om "Academic Values and Scholarly Communication Practices", på KUBIS Seminaret om ”Trends inden for videnskabelig kommunikation” i december 2008.
 
Berkeleystudiet har givet anledning til en større rapport, der er udkommet i Open Access-form, via eScholarship på University of California: Det digre værk på over 700 sider omhandler spørgsmålet, om hvordan universiteterne – særligt forskerne og underviserne – modtager de mange nye former for videnskabelig kommunikation, der er opstået i de senere år. Det vil fx sige, fx Open Access.
 
I studiet har man fokuseret på emnerne karrierer og akademisk succes, publiceringsmønstre, kommunikation og samarbejde, den kreative proces og vekselvirkning med offentligheden.
 
Endelig forsøger rapporten at identificere akademikernes behov: Hovedtrends er, at der er behov for et mere nuanceret meritsystem; samt, at det bør sikres at kvalitets- og relevanssikring via peer-review består – også i nye typer af publikationskanaler (fx repositories og Open Access-medier) – men det kan dreje sig om nye former for peer-review. Endelig mener rapportskriverne, at forskerne har behov for support i forbindelse med databevaring og teknik (fx værktøj), og at denne support fx kan udgøres af centre dedikeret til disse funktioner.

Læs rapporten