"Walk-in" lånere og adgangsregler – Københavns Universitet

KUB > Nyheder > "Walk-in" lånere og ad...

23. december 2010

"Walk-in" lånere og adgangsregler

Adgangsregler for "Walk-in"  låneres brug af bibliotekes PCér og egne PCér og trådløs  netværk

  • Der er fri adgang (uden password) via PublikumsPCér og lånernes egne bærbare PCer (trådløs net) til Internet, KB-web og Rex- KB´s online katalog.

  • Der kræves log on (med password) til alle licensbelagte ressourcer både på Publikums PCér og lånernes egne bærbare PCér. Det betyder at man skal være indmeldt som låner  for at få adgang.

  • Uden for KUBIS/KB og KUBIS/KU ´s betjeningssteder (fjernadgang) har lånerne adgang i forhold til deres rettigheder*

Ved log on med password, når man befinder sig på biblioteket, får man adgang til; Summen af lokationsbestemt licenser og personlige rettigheder*

På nogle KU/KUBIS biblioteker er der  særlige regler for log-on.  Ved log-on vil de nævnte betingelser være gældende.

Lånernes rettigheder er bestemt af fakultetstilhørsforhold.  Visse licenser er der tegnet abonnement, der kun dækker nogle af fakultetsbibliotekerne.

Man vil altid kunne få adgang som låner til disse på et af betjeningsstederne.