Service – Københavns Universitet

Den nærværende serviceprofil beskriver de tjenester, som KUB fakultetsbiblioteker skal levere inden for de p.t. gældende ressourcemæssige rammer.

KUB-bibliotekernes serviceprofil omfatter dels generel service til alle bibliotekets brugere, såvel forskere og studerende ved Københavns Universitet som hele den interesserede offentlighed og erhvervslivet, dels mere målrettede services for særlige grupper af KU brugere - studenterservice, forskerservice og underviserservice.

Læs hele serviceprofilen (pdf)