Landbohøjskolens historie – Københavns Universitet

Landbohøjskolens historie

 

Landbohøjskolens historie 1858 - 2011

I 1858 slog Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL dørene op for første gang, og syv fastansatte undervisere gik sammen med 192 studerende på kongelig befaling i gang med at "hæve agerbruget i Danmark til et højere niveau". Gennem de næste 150 år var Landbohøjskolen i kontinuerlig udvikling, og i 2008 var der 1800 fastansatte og 3500 studerende.

1. januar 2007 fusionerede Landbohøjskolen med Københavns Universitet, og skiftede navn til LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet. 1. januar 2012 blev de veterinære institutter på LIFE fusioneret med  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mens resten af fakultetet blev fusioneret med Det Naturvidenskabelige Fakultet som  Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Dermed var Landbohøjskole-æraen forbi som selvstændigt universitet 1858-2006 og som KU-Fakultet 2007-11.

Den righoldige historie tegner et billede af en Landbohøjskole med kontakt til virkeligheden, som både har formet og tilpasset sig et Danmark i forandring.