Landbohøjskolens historie 1858-2011

I 1858 slog Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, dørene op for første gang, og syv fastansatte undervisere gik sammen med 192 studerende på kongelig befaling i gang med at "hæve agerbruget i Danmark til et højere niveau". Gennem de næste 150 år var Landbohøjskolen i kontinuerlig udvikling, og i 2008 var der 1.800 fastansatte og 3.500 studerende.

1. januar 2007 fusionerede Landbohøjskolen med Københavns Universitet og skiftede navn til Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. 1. januar 2012 blev fakultetets veterinære institutter fusioneret med  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mens resten af fakultetet blev fusioneret med Det Naturvidenskabelige Fakultet, som skiftede navn til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Den righoldige historie tegner et billede af en Landbohøjskole med kontakt til virkeligheden, som både har formet og tilpasset sig et Danmark i forandring.

KVL Historier KVL Koryfæer Campusliv
Haven Bøger om KVL KVL billeder