KVL koryfæer

 • Ebba Lund

  Ebba Lund (1923-1999) blev kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole med mikrobiologi som »

 • Emil Rostrup

  I den Romantiske Have står der en stor buste af Emil Rostrup og fra sin høje piedestal skuer han ud »

 • H.C.B. Bendz

  H.C.B. Bendz (1806-82) startede på universitetet som 18-årig, og som 24-årig havde han sine »

 • N.J. Fjord

  Niels Johannes Fjord blev født 27. april 1825 på Holmsland ved Ringkøbing Fjord. Han startede sin »

 • T.R. Segelcke

  Thomas Riise Segelcke blev født i 1831 på Kærsgård ved Hjørring. Hans far købte gården i 1821 og »

 • B.S. Jørgensen

  Han var med til at oprette Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, han var den første lærer i »

 • Bernhard Bang

  I Grønnegården på Frederiksberg Campus står en buste af lægen og dyrlægen Bernhard Bang (1848-1932). »

 • C.O. Jensen

  Carl Oluf Jensen (1864-1934) tog dyrlægeeksamen 1882 kun 18 år gammel. Startede almindelig »

 • P.C. Abildgaard

  Midt i Det Biovidenskabelige Fakultets hjerte ved Grønnegårdsplænen står en statue af Peter »

 • Niels Bjerrum

  Niels Bjerrum (1879-1958) var kemiker, mag.scient. og blev ansat ved Københavns Universitet i 1902 »

 • J.E.V. Boas

  I 1858 publicerede Darwin den revolutionerende bog "Arternes oprindelse", hvor baggrunden for »

 • H.O.G. Ellinger

  Heinrich Oscar Günther Ellinger (1857-1947) tog magisterkonferens i fysik 1883. Hans væsentligste »

 • E.N. Viborg

  Erik Nissen Viborg (1759-1822) studerede først teologi og orientalske sprog, men "af Frygt for ikke »

 • Carl Hansen

  Carl Hansen (1848-1903) blev uddannet som gartner på Rosenborg og blev havebrugskandidat fra KVL i »

 • Harald Krabbe

  Det er i marts måned i år 2008 ikke mindre end 170 år siden lægen og zoologen Harald Krabbe kom til »