Faglige enheder 1924/1925

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

 

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har på dette tidspunkt følgende studieretninger: Veterinær-, landbrugs- landinspektør-, havebrugs-, skovbrugs-, og mejeribrugsstudierne. Eforiberetningerne optræder nu som et særskilt afsnit i årsberetningerne med betegnelser på de enkelte enheder. 

 1. Det anatomiske museum samt anatomien
 2. Den zoologiske afdeling
 3. Det patologisk-anatomiske museum og den patologisk-anatomiske afdeling
 4. Landbrugets produktsamling og undervisningsmarken
 5. Afdelingen for almindelig landbrugslære
 6. Samlingen af landbrugsmaskiner
 7. Mælkerisamlingen
 8. Den fysiske samling
 9. Det kemiske laboratorium
 10. Det agrikulturkemiske laboratorium og den mineralogiske samling
 11. Husdyrbrugsafdelingen
 12. Havebrugsafdelingen
 13. Skovbrugssamling A
 14. Skovbrugssamling B
 15. Den plantepatologiske samling
 16. Det plantefysiologiske laboratorium
 17. Den botaniske samling
 18. Den botaniske, forstbotaniske og økonomiske have
 19. Samlingen af landmålingsredskaber
 20. Tegneundervisningen
 21. Den farmakologiske samling samt apoteket
 22. Arvelighedslaboratoriet
 23. Mælkerilaboratoriet
 24. Laboratoriet for speciel patologi
 25. Veterinærhygiejnisk-bakteriologisk laboratorium
 26. Fødeklinikkens samling
 27. Mikrobiologisk laboratorium
 28. Den stationære klinik for større dyr
 29. Den stationære klinik for mindre dyr
 30. Den ambulatoriske klinik
 31. Afdelingen for beslaglære
 32. Dyrefysiologisk afdeling (Ved Landøkonomisk Forsøgslaboratorium)