Faglige enheder, 1958/1959

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

 

Grund- og hjælpevidenskaber

 1. Arvelighedslaboratoriet
 2. Fysisk laboratorium
 3. Agrikulturkemisk laboratorium
 4. Kemisk laboratorium
 5. Organisk-kemisk laboratorium
 6. Afdelingen for Landboret
 7. Afdelingen for matematik
 8. Mikrobiologisk afdeling
 9. Afdelingen for nationaløkonomi
 10. Plantefysiologisk laboratorium
 11. Plantepatologisk laboratorium
 12. Systematisk botanik afd. A (forst- og havebrugsbotanik)
 13. Systematisk botanik afd. B
 14. Afdelingen for tegning
 15. Zoologisk laboratorium

Veterinærstudiet

 1. Afdelingen for patologisk anatomi
 2. Ambulatorisk klinik
 3. Afdelingen for normal anatomi
 4. Apoteket
 5. Afdelingen for beslaglære
 6. Afdelingen for fysiologi og endokrinologi
 7. Afdelingen for farmakologi og toksikologi
 8. Laboratoriet for fjerkræundersøgelser
 9. Afdelingen for gynækologi og obstetrik
 10. Hygiejnisk-bakteriologisk laboratorium
 11. Kirurgisk klinik
 12. Slagterilaboratoriet
 13. Afdelingen for speciel patologi og terapi
 14. Stationær klinik for mindre husdyr
 15. Laboratoriet for sædforskning og insemineringsteknik
 16. Afdelingen for veterinær retsmedicin

Landbrugsstudiet

 1. Dyrefysiologisk laboratorium
 2. Hydroteknisk laboratorium
 3. Husdyrbrugsafdelingen
 4. Afdelingen for landbrugets jorddyrkning
 5. Afdelingen for landbrugets plantekultur
 6. Forsøgsgårdene Albertslund og Højbakkegård
 7. (Afdelingen for) Landbrugets geografi og handel
 8. Afdelingen for landbrugsmaskiner
 9. Afdelingen for landbrugsøkonomi

Landinspektørstudiet

 1. Afdelingen for byplanlægning
 2. Afdelingen for jord- og vandbygning
 3. Landmålingsafdelingen

Havebrugsstudiet

 1. Havebrugsafdelingen

Skovbrugsstudiet

 1. Skovbrugsafdelingen
 2. Arboretet, herunder forstbotanisk have

Mejeribrugsstudiet

 1. Afdelingen for husbygning
 2. Mejeriafdelingen
 3. Mejerilaboratoriet