Faglige enheder 1974/1975

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor og Institutbestyrer ved Kemsik Institut, KVL, 1996-2002

 

Fagrådet for Grundvidenskab

 1. Afdelingen for Almen genetik
 2. Arboretet
 3. Botanisk Institut
 4. Afdelingen for fysiologisk botanik
 5. Fysisk Laboratorium
 6. Kemisk Institut
 7. Institut for matematik og statistik
 8. Afdelingen for almindelig mikrobiologi og mikrobiel økologi
 9. Zoologisk Institut

Fagrådet for Veterinærvidenskab

 1. Ambulatorisk klinik og klinisk centrallaboratorium
 2. Den kgl. Veterinær og Landbohøjskoles apotek
 3. Afdelingen for farmakologi og toksikologi
 4. Institut for fjerkræsygdomme
 5. Afdelingen for fodringslære
 6. Afdelingen for fysiologi, endokrinologi og blodtypeforskning
 7. Afdelingen for Husdyrgenetik
 8. Institut for husdyrenes reproduktion
 9. Institut for intern medicin
 10. Institut for kirurgi
 11. Afdelingen for levnedsmiddelkonservering
 12. Afdelingen for normal anatomi
 13. Afdelingen for almindelig patologi og patologisk anatomi
 14. Afdelingen for praktisk kødkontrol
 15. Afdelingen for retsmedicin
 16. Stationær klinik for mindre husdyr
 17. Institut for veterinær mikrobiologi og hygiejne
 18. Afdelingen for veterinær virologi og immunologi

Fagrådet for Landbrugsvidenskab

 1. Dyrefysiologisk laboratorium
 2. Husdyrbrugsinstituttet
 3. Hydroteknisk laboratorium og klimastation
 4. Jordbrugsteknisk institut
 5. Afdelingen for landbrugets plantekultur
 6. Afdelingen for landbrugsforsøg (Risø)
 7. Plantepatologisk afdeling
 8. Afdelingen for planternes ernæring
 9. Økonomisk institut

Fagrådet for landinspektørvidenskab

 1. Afdelingen for byplanlægning
 2. Afdelingen for jord- og vandbygning
 3. Landmålingsafdelingen
 4. Afdelingen for matrikelvæsen
 5. Afdelingen for retskundskab
 6. Afdelingen for tegning

Fagrådet for Havebrugsvidenskab

 1. Afdelingen for blomsterdyrkning, væksthusklima, væksthusgrønsager, planteforædling, champignonlaboratoriet samt højskolens haver
 2. Afdelingen for frugt, grønsager og planteskole
 3. Afdelingen for have og landskab

Fagrådet for skovbrugsvidenskab

 1. Skovbrugsinstituttet

Fagrådet for mejeri- og levnedsmiddelvidenskab

 1. Afdelingen for kødteknologi
 2. Mejeriafdelingen
 3. Mælkerilaboratoriet
 4. Afdelingen for vegetabilske produkters teknologi