Faglige enheder 1990/1991

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

 

A. Fagrådet for Husdyrbrugs- og Veterinærvidenskab 

 1. Institut for Anatomi og Fysiologi
 2. Institut for Farmakologi og Patobiologi
 3. Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed
 4. Klinisk Institut
 5. Institut for Veterinær Mikrobiologi

 

B. Fagrådet for Jordbrugsvidenskab 

 1. Institut for Botanik, Dendrologi og Forstgenetik
 2. Institut for Økologi og Molekylær Biologi
 3. Institut for Plantebiologi
 4. Institut for Økonomi. Skov og Landskab
 5. Institut for Jordbrugsvidenskab

 

C. Fagrådet for Levnedsmiddel- og Grundvidenskab 

 1. Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet
 2. Kemisk Institut
 3. Institut for Matematik og Fysik
 4. Forskningsinstitut for Human Ernæring