Faglige enheder 1858

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

 

Landbohøjskolen begynder med følgende fagområder, der hver har en fast lærer, professor, docent eller lektor

 1. Kemi og farmakognosi
 2. Fysik og meteorologi
 3. Botanik
 4. Dyrepatologi, sygdomslære, kirurgi og stationær klinik
 5. Anatomi, fysiologi og zoologi
 6. Kirurgi, kirurgiske operationer, fødselshjælp og ambulatorisk klinik
 7. Statsveterinærvidenskab
 8. Beslagkunst
 9. Husdyrbrug
 10. Agerdyrkningslære, agerdyrkningsredskaber, alm. landbrugslære, mejerilære og landbrugsbogholderi
 11. Landbolovgivning
 12. Jordbundslære
 13. Landmålingslære
 14. Tegning