Faglige enheder 1970/1971

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

 

A. Fagrådet for grundvidenskab

 

1. Agrikulturkemisk laboratorium

2. Afdelingen for almen genetik

3. Arboretet

4. Botanisk Institut

5. Afdelingen for EDB

6. Afdelingen for fysiologisk botanik (Plantefysiologisk laboratorium)

7. Fysisk laboratorium

8. Afdelingen for matematik

9. Afdelingen for matematisk statistik

10. Afdelingen for mikrobiologi (Mikrobiologisk laboratorium)

11. Organisk-kemisk laboratorium

12. Uorganisk-kemisk laboratorium

13. Zoologisk Institut, almen zoologi og forstzoologi

 

B. Fagrådet for veterinærvidenskab

 

14. Afdelingen for alm. fodringslære og huspattedyrenes fodring

15. Ambulatorisk klinik

16. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek

17. Afdelingen for beslaglære og lemmernes kirurgi

18. Afdelingen for farmakologi og toksikologi

19. Afdelingen for fjerkræsygdomme

20. Afdelingen for fysiologi, endokrinologi og blodtypeforskning

21. Afdelingen for husdyrgenetik

22. Hygiejnisk-bakteriologisk laboratorium

23. Afdelingen for levnedsmiddelkonservering

24. Afdelingen for normal anatomi

25. Afdelingen for obstetrik og gynækologi

26. Afdelingen for almindelig patologi og patologisk anatomi

27. Afdelingen for praktisk kødkontrol

28. Afdelingen for speciel kirurgi. Kirurgisk klinik

29. Laboratoriet for speciel patologi og terapi og Medicinsk klinik for større husdyr

30. Stationær klinik for mindre husdyr

31. Laboratoriet for sædforskning og insemineringsteknik

32. Afdelingen for veterinær retsmedicin

33. Afdelingen for veterinær virologi og immunologi

 

C. Fagrådet for landbrugsvidenskab

 

34. Dyrefysiologisk laboratorium

35. Husdyrbrugsinstituttet

36. Hydroteknisk laboratorium og klimastation

37. Jordbrugsteknisk institut

38. (Afdelingen for) Landbrugets plantekultur

39. Forsøgsgårdene (Højbakkegård, Rørrendegård, Snubbekorsgård)

40. Afdelingen for landbrugsplanternes ernæring

41. Afdelingen for landbrugsforsøg (Risø)

42. Afdelingen for landbrugs- og havebrugszoologi

43. Plantepatologisk afdeling

44. Økonomisk Institut

 

D. Fagrådet for landinspektørvidenskab

 

45. Afdelingen for byplanlægning

46. Afdelingen for jord- og vandbygning

47. Afdelingen for landboret

48. Landmålingsafdelingen

49. Afdelingen for matrikelvæsen

50. Afdelingen for tegning

 

E. Fagrådet for havebrugsvidenskab

 

51. Afdelingen for blomsterdyrkning, væksthusklima, væksthusgrøntsager og planteforædling samt Højskolens haver

52. Afdelingen for frugt, grønsager og planteskole

53. Afdelingen for have og landskab

 

F. Fagrådet for skovbrugsvidenskab

 

54. Skovbrugsinstituttet

 

G. Fagrådet for mejeribrugsvidenskab

 

55. Mejeriafdelingen

56. Mælkerilaboratoriet