Institutter på LIFE i 2008

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

Per Holten-Andersen,  Bent Schmidt-Nielsen, Folke Rasmussen og H.C. Aslyng

Sidste 4 generationer rektorer - fra venstre: Per Holten-Andersen,

Bent Schmidt-Nielsen, Folke Rasmussen og H.C. Aslyng

 

Ud over fusionerne vist i tabellen, skal nævnes, at der i henholdsvis institutterne Fødevareøkonomi og Skov & Landskab er indgået institutioner, som tidligere var selvstændige udenfor Landbohøjskolen. Antal faggrupper og antal ansatte er optalt på institutternes hjemmesider, januar 2009. Antal årsværk er taget fra fakultetets budgetark og omfatter alle lønnede stillinger, uanset finansieringsform. Når antal ansatte er større end antal årsværk, skyldes det især deltids- eller tidsbegrænset ansættelse af en række medarbejdere.

 

 

Institut

Antal faggrupper Antal ansatte Antal årsværk
Fødevareøkonomisk Institut 6 116 103,6
Institut for Basal Husdyrbrugs- og Veterinærmedicin 4 113 96,2
Institut for Fødevarevidenskab 6 207 149,0
Institut for Grundvidenskab 8 157 99,6
Institut for Human Ernæring 5 136 101,8
Institut for Jordbrug og Økologi 6 261 199,6
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme 5 125 81,0
Institut for Plantebiologi og Bioteknologi 4 177 109,6
Institut for Produktionsdyr og Heste 6 143 118,9
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi 6 254 170,5
Skov & Landskab 7 314 265,3