Oversigt over institutsammenlægning, 1975-2008

Af Søren Storgaard Jørgensen

tidl. lektor i kemi og Institutbestyrer ved Kemisk Institut, KVL, 1996-2002

 

De anførte enheder er punktnedslag de angivne år. For enkeltes vedkommende er der sket ændringer og/eller opdelinger, som ikke fremgår af tabellen.

 

1975 1991 2008

Økonomi

Skovbrug

Arboretet

Have og Landskab

Økonomi, Skov og Landskab Fødevareøkonomi

Fysiologi mv.

Anatomi

Fodringslære Husdyrsundhed

Husdyrgenetik

Dyrefysiologisk Laboratorium

Husdyrbrug

 

Anatomi og Fysiologi

Husdyrbrug og Husdyrsundhed

Basal Husdyrbrug og Veterinærmedicin

Kødteknologi

Mejeriafdelingen

Mælkerilaboratoriet

Vegetabilske produkter

Levnedsmiddelkonservering

Mejeri og Levedsmidler Fødevarevidenskab

Kemisk Institut

Fysisk Laboratorium

Matematik og Statistik

(Hydroteknik)

Kemisk Institut

Matematik og Fysik

Grundvidenskab og Miljø
Human Ernæring Human Ernæring

Jordbrugsteknik

Landbrugets Plantekultur

Landbrugsforsøg , Risø

Planternes Ernæring

Blomsterdyrkning m.v.

Frugt og Grønsager m.v.

Jordbrugsvidenskab Jordbrug og Økologi

Almen Genetik

Botanik

Mikrobiologi og mikrobiel Zoologi

Botanik, Dendrologi og Forstgenetik

Økologi og Molekylærbiologi

Ambulatorisk Klinik

Stationær klinik for mindre husdyr

Klinisk Institut Mindre Husdyrs Sygdomme

Fysiologisk Botanik

Plantepatologi

Plantebiologi Plantebiologi og Bioteknologi

Reproduktion

Intern Medicin

Kirurgi

Retsmedicin

Klinisk Institut Produktionsdyr og Heste

Apoteket

Farmakologi og Toksikologi

Patologi og patologisk anatomi

Veterinær Mikrobiologi og Hygiejne

Virologi og immunologi

Fjerkræsygdomme

Farmakologi og Patobiologi

Veterinær Mikrobiologi

Veterinær Sygdomsbiologi

Skovbrugsinstituttet

Arboretet

Have og Landskab

Økonomi, Skov og Landskab Skov & Landskab