7. marts 2008

J.E.V. Boas

Af Flemming Frandsen, professor i zoologi, KVL, 1988-2006

J.E.V. Boas

I 1858 publicerede Darwin den revolutionerende bog "Arternes oprindelse", hvor baggrunden for evolutionen lægges frem. Der var tale om et skrift, hvor arternes oprindelse og udviklingen forklares ved konkurrence mellem individer, og hvor den bedst egnede forplanter sig mest og dermed fører de bedste egnede egenskaber videre til næste generation. En forklaring der erstattede Bibelens meget enkle skabelsesberetning.

Boas datidens forkæmper for darwinismen

Darwins forklaring om arternes oprindelse blev ikke umiddelbart accepteret. I Danmark tog det en årrække, og den danske biolog som tog ordet og blev talsmand for Darwins lære var en af lærekræfterne på Frederiksberg Campus, lektor J.E.V. Boas i midten af 1880'erne, der i 1903 blev professor i zoologi.

Darwinismen er selv i vor tid udsat for hårde angreb og er ikke generelt accepteret f.eks. i troende kredse i USA eller af ortodokse islamister. Troende nyfortolker biblen og taler om intelligent design, hvor en gud har igangsat og planlagt processen.

Aldrig mere Zoologisk Museum
Boas fremlagde sin holdning blandt andet i dagspressen og i faglige biologiske skrifter. Hans overmål var at få det attråværdige professorat i zoologi på Københavns Universitet. Boas var kvalifikationsmæssigt selvskreven til stillingen, men han var i det lille Kjøbenhavn kommet i opposition til den herskende klasse ved Zoologisk Museum ved Københavns Universitetet, og det betød, at han ikke fik professoratet på Københavns Universitet. Han blev så fornærmet over forløbet af sagen, at han ikke viste sig på mere på Zoologisk Museum. 

Forbigåelsen blev et held for KVL, hvor Boas blev ansat i 1880. Boas skabte en enestående studiesamling, skrev mange videnskabelige afhandlinger af høj kvalitet og var lærebogsforfatter. Hans lærebog i zoologi blev skelsættende - publiceret i mange europæiske lande og den foretrukne lærebog gennem de næste 50 år. Desuden skrev han en lærebog til mellemskole, som også blev udbredt. Boas er en af Danmarks mest markante zoologiske forskere/formidlere. Boas sad i den zoologiske lærestol på KVL fra 1885 til 1927. Derefter blev hans lærling Mathias Thomsen, efter opslag i en alder af 31 år professor i zoologi - en stilling han beholdt til 1968. Thomsen blev efterfulgt af Niels Haarløv som døde i 1987 - altså 3 professorer i løbet af 100 år. 

Boas var medlem af Videnskabernes Selskab.