26. juni 2008

Erhvervseventyr på Frederiksberg Campus

Af tidl. Dekan Per Holten-Andersen, 2008

Frederiksberg Campus viden og kunnen har siden oprettelsen i 1858 været med til at løse meget håndgribelige og virkelighedsnære problemstillinger for det danske samfund og erhverv.
Ved at hjælpe Danmark til at løfte agerbruget til et højere trin, har Frederiksberg Campus haft sin væsentlige andel i, at Danmark fra midten af det 19. århundrede udviklede en effektiv jordbrugsproduktion, som siden udviklede sig til en bragende eksportsucces på fødevareområdet. Dermed lagdes også grunden til det velfærdssamfund, vi kender i dag.
Flere danske virksomheder tilskriver også Frederiksberg Campus en vigtig del af fortjenesten for det industrieventyr, som Danmark oplevede i årene fra 1960 og frem mod i dag.

NOVO har bygget sin succes op med afsæt i en unik viden om insulin, der jo som bekendt oprindeligt blev udvundet som et biprodukt fra den danske svineproduktion. Danisco er bl.a. funderet på en viden om produktion og forarbejdning af sukker, et andet landbrugsprodukt. Og danske slagterier og mejerier har med kandidater fra - og i samspil med Frederiksberg Campus - kunnet udvikle sig til at blive nogle af verdens største.

Den tætte kontakt til virkeligheden og det samfund og erhvervsliv, der befinder sig på den anden side af universitetets mure, er imidlertid ikke bare historisk. Det er også et helt centralt kendetegn for nutidens arbejde på Det Biovidenskabelige Fakultet.

Nogle af fremtidens industrieventyr vil sandsynligvis finde sted indenfor de industrielle sektorer, der forarbejder jordbrugets non-food produkter. Det drejer sig f.eks. om farma-, biotek-, biobrændsel- og foderindustrierne, som alle har potentialer til at blive nye danske industrilokomotiver.