6. marts 2008

Gimle fra politisk forum til kantine

Kilde: Morten Kjærgaard, DSR 2008

Når man træder ind i kantinen i Gimle på Frederiksberg Campus er man i de samme lokaler, hvor Louis Pio holdt sin brandtale i 1876, da Socialdemokratiet vedtog deres første partiprogram. Her er store politiske tanker blevet tænkt og folkelige arrangementer holdt. Der, hvor studerende og medarbejdere i dag spiser frokost, findes stadig en teaterscene. Og der, hvor de drikker deres fredagsøl, er den aflange daværende keglebane udsmykket med Storm P.s sjove og smukke tegninger.

Da bogtrykker Christian Peter Bianco Luno udstykkede Christianshviles jorder til byggegrunde blev Gimle opført i 1874 af arkitekten J.A. Stillmann. I kælderetagen var der en beværtning og en kegle- og skydebane. Lokalerne er i dag stadig karakteristisk lange og smalle. Det store lokale, der i dag bliver brugt som spisesal for kantinen, var tidligere teatersal med tilhørende selskabs- og mødelokaler. Gimle var rammen om meget af Frederiksbergs sociale og kulturelle liv, et folkeligt forsamlingssted for Frederiksbergs borgere og havde stor betydning for det lokale foreningsliv.

Frederiksberg Campus overtog Gimle i 1956, og stedet blev derefter indrettet som kantine for studerende og medarbejdere.