6. marts 2008

Holbergs vision for Frederiksberg Campus

Kilde: H.C.B. Bendz: Landbohøjskolens oprettelse. En dagbog 1856-1858

Da det i 1856 blev lovfæstet, at undervisningen i veterinær-, landmålings- og landbrugsfagene fremtidig skulle samles i en enkelt statsinstitution, havde man i lang tid syslet med lignende planer. Landbruget var vort lands bærende erhverv, og etablering af en alsidig teoretisk undervisningsplatform var nødvendig for en bæredygtig samfundsudvikling. Selveste Ludvig Holberg siges at have været stærkt interesseret i planerne. Han mente nemlig, at et sådant institut kunne blive en gavnlig modvægt til datidens efter hans opfattelse alt for højlærde og virkelighedsfjerne universitetsundervisning. Holberg forstod godt behovet for en kompetencehævning på agerbrugsområdet, og kom blandt andet på et tidspunkt med følgende udtalelse: Et lands Velfærd bestaar fornemmeligen udi Jordens Drift.

Havde Holberg været her i dag, havde han kunnet konstatere, at Frederiksberg campus igennem 150 år har haft kontakt til virkeligheden, og at reel problemløsning i dag, som den gang, er et kernepunkt i vores fundament.