10. juni 2008

Christian IV og roserne

Af tidl. seniorgartner Kim Greiner


Den kreative og allestedsnærværende kong Christian IV har haft stor betydning for rosendyrkningen i Danmark. Allerede i 1601, da kongen var 25 år, var han interesseret i roser, hvilket gav sig udtryk i, at han designede og selv støbte et pragtstykke af en kanon dekoreret med en overflod af rosenknopper.

Christian d. 4

Kongen har som bekendt sat sit præg på en del nordeuropæiske byer, ikke mindst København med Kongens Have og Rosenborg slot. Byggeriet af Rosenborg begyndte i 1608, men allerede i 1606 lod han en række urtegårdsmænd og andre plantekyndige tage hånd om havens indretning. Plantearbejdet påbegyndtes således allerede under opførelsen af slottet.

Gamle regnskabsbøger viser, at Christian IV var en af de allerførste i Danmark, der brugte roser i stor stil som elementer i haven. I 1618 indkøbes der 400 rosentræer, og senere indforskrives ikke mindre end 1.000 hvide Rosentræer og 100 røde Provencerosentræer fra Holland. Det var først længe efter at byggeriet var færdigt og måske under indtryk af rosernes pragt, at kongen giver slottet navnet Rossenborrig.

Takket være lægen og botanikeren Otto Sperling, der i 1638 får bestalling som kongens botanicus, kender vi nøje det udvalg af roser, kongen havde i sin have. Imellem mange spændende rosensorter var også Rosa Mundi. Denne rose, der stammer fra 1583, hører til gallicaroserne, og foruden et friskt, grønt løv og få torne udmærker den sig ved sine halvfyldte, ofte hvide blomster med purpurrosa striber. Selvom Rosa Mundi har over 400 år på bagen, kan den stadig købes, og i fakultetets Rosenhave står den som den allerførste rose i kantbedet til højre, når man går ind fra Rosenpergolaen.

For at hædre den gamle, rosenelskende konge er der selvfølgelig også en rose, der er opkaldt efter Christian IV, og den findes midt i Fakultetets Rosenhave i de centrale bede. Christian IV er en lysende, mørkerød buketrose med et mørkegrønt, skinnende løv. Den er absolut sygdomsfri og hårdfør, og så dufter den virkelig en konge blandt roser.