10. juni 2008

Fakultetets rosenhave

Af tidl. seniorgartner Kim Greiner

 

Hvis man ikke er klar over det, kan det godt undre, at Rosenhaven er anlagt i 1929, medens den øvrige have er anlagt i 1858. Grunden er den, at arealet, hvor Rosenhaven nu ligger, før i tiden blev anvendt til Landbohøjskolens botaniske samling. Da staten i 1922 tilbagekøbte arealet mellem Rolighedsvej og Åboulevarden, blev samlingen så flyttet over på arealerne ved Villa Rolighed, hvor de stadig ligger.

Rosenhaven

Rosenhaven er tegnet af Georg Georgsen, der var lektor i havebrug ved Landbohøjskolen i årene 1921 til 1961 og senere professor, indtil han som 70-årig gik på pension i 1963. Georg Georgsen satte sit præg både på Akademihaven ved Sorø Akademi, Sorø kirkegård, og Observatoriet i Brorfelde, men de mest kendte arbejder er de haver, han anlagde ved Københavns Universitet og ved Landbohøjskolen.

Georg Georgsens rosenhave er en formel rosenhave med kvadratiske felter vekslende med græs i de centrale bede, og her står 24 forskellige rosensorter plantet i farvespektret hvid-gul-orange-rød-rosa-hvid. Kantbedene er tilplantet med historiske, duftende buskroser i et farvevalg, der komplementerer farverne i de centrale bede.

Rosenhaven

Rosenhaven har ligget på samme sted siden 1929. I årenes løb var den blevet nedslidt og forfalden, men i 1994 blev den genskabt efter Georg Georgsens originale tegninger, efter at Havekulturfonden havde sponsoreret et større beløb. På de gamle tegninger kunne ses, at der i hjørnerne af de centrale bede stod to rækker af klippet buksbom, så ved genskabelsen blev der igen plantet buksbom. Ved renoveringen var det landskabsarkitekt Jane Schul, der stod for valget af rosensorterne, men enkelte sorter, især i de centrale bede, er siden skiftet ud af sundhedsmæssige årsager.

Som resten af Den Fredede Have bliver også Rosenhaven drevet økologisk, så der bliver ikke sprøjtet mod ukrudt, svampe eller skadedyr og kun gødet med organiske gødninger.

Rosenhaven