Veterinærskolen på Christianshavn

Af Nanna Holm, Kommunikation, 2008

Veterinærskolen på Christianshavn

I det krigsplagede 18. århundrede spillede de militære behov en stor rolle for samfundets udvikling. Og det var først og fremmest behovet for dyrlæger til de mange heste til krigene, der lå bag, da P.C. Abildgaard den 4. januar 1773 oprettede sin Veterinærskole på Christianshavn.

Forbilledet for skolen var Veterinærskolen i Lyon. Abildgaard modtog en anseelig årlig gage fra kongen, mod at han for egen regning stiftede sin skole. Allerede efter få år efter, i 1776, købte kongen skolen af Abildgaard, der fortsatte som dens direktør til sin død i 1801. I 1783 købte kongen tillige Abildgaards omfattende bibliotek, der endnu indgår som en værdifuld kerne i det, der i dag hedder Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek - Frederiksberg Campus. Det skyldes ikke mindst hans indsats, at man i 1781 kunne erklære kvægpesten for udryddet i Danmark.

Veterinærskolen på Christianshavn nød stor anseelse, også i udlandet. Det var således en fagligt solidt funderet institution, der i 1858 blev en væsentlig del af den nye Landbohøjskole på Frederiksberg.