Fusion med Københavns Universitet

Af Charlotte Aabo, Kommunikation, 2008

 

1. januar 2007 fusionerede Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole med Det Farmaceutiske Universitet og Københavns Universitet. Som konsekvens heraf skiftede KVL navn til Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE.

Kombinationen af den stærke langsigtede grundforskning og den mere anvendelsesorienterede forskning og uddannelse, som det nye samlede universitet tilsammen repræsenterer, gør os til Nordens internationalt førende universitet. Dermed har vi og vores samarbejdspartnere det bedst mulige afsæt for på en gang at løse samfundets problemer og samtidig skabe de stærke virksomhedssamarbejder, som også er vigtige for at sikre velfærd og livskvalitet fremover.