Nobels fredspris til FNs klimapanel

Af Katherina Ludvigsen, Kommunikation, 2008

 

Æren for tildelingen af Nobels Fredspris 2007 til FN's Klimapanel tilfalder også danske forskere. FN's Klimapanel har deltagelse fra flere danske universiteter og alene Københavns Universitet har tre forskere med i klimapanelet.
 
Professor John R. Porter fra Det Biovidenskabelige Fakultet, der har været en af de faste deltagere i FN's Klimapanel siden 1995, blev glad for, at Nobel-komiteen med sin fredspris valgte at sætte fokus på klimaforandringerne.
 
"Videnskabeligt har vi i klimapanelet vist, at de klimaforandringer vi oplever med 90 % sandsynlighed er menneskeskabte. Vi har peget på en række ting, man kan gøre for at tilpasse sig og undgå klimaforandringer. Jeg håber, at fredsprisen vil få endnu flere både erhvervsvirksomheder og politikere til at samarbejde tættere med os forskere om at udvikle nogle holdbare løsninger. Og så viser prisen jo også, at man som jordbrugs- og klimaekspert kan være med til virkelig at gøre en forskel på den verdenspolitiske scene. Det håber jeg da også vil gøre, at flere unge vil overveje om en sådan uddannelsesvej kunne være noget for dem", siger John R. Porter, som blandt andet underviser på bacheloruddannelsen i Naturressourceuddannelsen.