Fakultetets kerneområder 2008

Dyr, etik og velfærd

 • Afvejning af effektivitet, sundhed og velfærd i husdyrbruget.
 • Skadelige bakterier og parasitter i vores produktion hvordan kommer vi dem til livs?
 • Dyremodeller i biomedicinsk forskning kan give viden i arbejdet med menneskets sundhed.

 

 Klima, energi og miljø

 • Halm i benzindunken: Vi kan lave miljøvenlig benzin af planterne på marken.
 • Vi skal beskytte den vigtige naturressource VAND: Hvordan kan jorden rense for pesticider, næringsstoffer og tungmetaller?
 • En by producerer meget affald, som kan genanvendes, så vi kommer tættere på et bæredygtigt samfund.

   

 Skov-, land- og byudvikling

 • By og land skal være i balance med indbyggere, miljø og natur.
 • Friluftsliv i byen: En levende by er vigtig for vores livskvalitet og helbred.
 • Hvordan skal Danmark bruges? Vi skal fordele arealet mellem produktion, bolig og rekreation.

   

 Politik, økonomi og ulande

 • Kan man sætte pris på naturen? Og hvad er mest værd, en spætte eller et svin?
 • International handel, konkurrence og udvikling hvad har det af konsekvenser for producenter og forbrugere?
 • Bæredygtig tilgang til jordbrug, fødevarer og mennesker i ulande.

   

 Fødevarer og sundhed

 • Fødevarevidenskab og kemometri: Lær at analysere mad med matematik.
 • Kost og sundhed: Vores mad kan give os for meget fedt og for dårlige knogler.
 • Smag og duft hvilken rolle spiller aroma i vores mad?
 • Ost og yoghurt: Nyttige bakterier giver lækre mejeriprodukter.

   

 Planter og naturressourcer

 • Fremtidens planter: Modstandsdygtige over for påvirkningerne i naturen, så de giver optimal næring til mennesker og dyr.
 • Miljø og naturressourcer: Skadedyr på planter kan bekæmpes biologisk, så miljøet bliver belastet mindst muligt.
 • Bioimaging: Et vindue til cellernes liv. Med et særligt mikroskop kan man se processerne i den levende plantecelle.

   

 Bioteknologi

 • Gensplejsning: Det nyeste kapitel i planteforædlingens historie.
 • Analyse af indholdsstoffer i planter, jord og fødevarer.
 • Risici og etiske aspekter ved bioteknologi og gensplejsning.